Οι  γιορτές έφτασαν και τι καλύτερο δώρο από ένα παραμύθι για τα παιδιά!Κάποιοι συγγραφείς προτεινόμενοι είναι: Τριβιζάς, Ντίκενς, Άντερσεν, Βέρν.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τα οφέλη του παιδιού σε όλους τους τομείς.

Ας αρχίσουμε με την κοινωνική συμπεριφορά όπου μέσα από το παραμύθι:
 • Καλλιεργούνται και αναπτύσσονται στάσεις και συνήθειες.
 • Αναπτύσσονται έννοιες όπως: Αγάπη, αλληλεγγύη, συμπαράσταση, αλληλοβοήθεια στην οικογένεια.
 • Αναπτύσσεται η ελπίδα και η αισιοδοξία.
 • Εμπλουτίζουν την κοινωνική ζωή και συμβάλουν στην κοινωνικοποίηση του παιδιού.
 • Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων πιο εύκολα.
 • Ενισχύεται η σχέση με τον γονιό και τον εκπαιδευτικό.
 • Το παιδί αποκτά  μοντέλα για ιδανική συμπεριφορά.

Η συναισθηματική ωρίμανση επιτυγχάνεται μέσα από το παραμύθι καθώς:

 • Εμπλουτίζεται και ενδυναμώνεται ο ψυχικός του κόσμος.
 • Δύσκολα θέματα όπως θάνατος, χωρισμός, ασθένεια πραγματεύονται.
 • Επιτυγχάνεται η επιβεβαίωση και η αυτοεκτίμηση.
 • Το παιδί προετοιμάζεται για πραγματικές καταστάσεις.
 • Τα  παιδιά μαθαίνουν τα εξελικτικά στάδια.
 • Δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να αναγνωρίσει ότι η σκληρή δουλεία, ο προγραμματισμός, είναι εργαλεία με μεγάλη αξία που θα το βγάλουν από δύσκολες καταστάσεις (π.χ. το παραμύθι Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας).

Επίσης τα παραμύθια  αναπτύσσουν μαθησιακές δεξιότητες σε όλες τις ηλικίες.

Αναλυτικά στη Προσχολική ηλικία τα παιδιά που ασχολούνται με τα παραμύθια μπορούν πιο εύκολα να:

 • Διαχωρίζουν τη γραφή από τη ζωγραφική 
 • Μαθαίνουν να σηματοδοτούν σύμβολα όπως λέξεις και εικόνες
 • Ενισχύουν την συγκέντρωση και την μνήμη
 • Εκπαιδεύονται στην έννοια της ομοιοκαταληξίας
 • Παράγουν ολοκληρωμένες προτάσεις με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο
 • Μαθαίνουν έννοιες όπως φρούτα και λαχανικά

Στη σχολική ηλικία οι μαθησιακές δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στα παιδιά μέσω του παραμυθιού είναι:

 • Ενισχύουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης και της ορθογραφίας
 • Βελτιώνουν τον ρυθμό και την ταχύτητα της ανάγνωσης
 • Εμπλουτίζουν την κατανόηση του κειμένου
 • Ενθαρρύνουν την φαντασία του παιδιού
 • Βελτιώνουν τη γραφή, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν σημεία στίξης, τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ λέξεων και μαθαίνουν τα διπλά σύμφωνα,

Τέλος, στην εφηβική ηλικία το παραμύθι είναι ο προπομπός για την εύκολη μετάβαση του παιδιού στη λογοτεχνία. Κάποιες δεξιότητες που αναπτύσσονται   στους έφηβους είναι:

 • Ενισχύεται  η κριτική-εναλλακτική σκέψη
 • Βελτιώνεται  ο γραπτός αφηγηματικό λόγο, καθώς εισάγει τα μέρη της έκθεσης(Πρόλογος- Κυρίως θέμα-Επίλογος)
 • Ξεχωρίζει το παιδί τις μεταφορές από την κυριολεξία και το αντίστροφο 
 • Πραγματοποιείται η εκμάθηση των μερών του λόγου (Ρήματα-Ουσιαστικά- Αντωνυμίες κτλ)

Να μην ξεχνάτε, να πηγαίνετε μαζί με το παιδί σας στο βιβλιοπωλείο και να το αφήνετε να διαλέγει μόνο του το παραμύθι που προτιμά!

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι το παραμύθι ενισχύει τη δημιουργικότητα του παιδιού,αναπτύσσει τη φαντασία του, χτίζει γέφυρες ανάμεσα στις εμπειρίες του  και στον πραγματικό κόσμο και τέλος ενισχύει όλους τους τομείς επικοινωνιακούς, μαθησιακούς, γνωστικούς , κοινωνικούς και συναισθηματικούς!

Παπαδοπούλου Ειρήνη

eidikiagogi-symvoulesgiagoneis.blogspot.comΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here