Τι είναι ο αυτισμός;

Ο αυτισμός αποτελεί σοβαρή μορφή των Διάχυτων Αναπτυξιακών Δυσκολιών  και έχει χαρακτηριστεί ως <<διαταραχή φάσματος>>, που σημαίνει ότι η εικόνα του αυτισμού δεν είναι ομοιογενής, αλλά κυμαίνεται από ηπιότερες μορφές μέχρι βαρύτερες μορφές.

Συμπτώματα

Η συμπτωματολογία του αυτισμού αφορά κυρίως σε ελλείψεις σε βασικούς τομείς ανάπτυξης

 • Προσοχή π, χ αποφυγή βλεμματικής επαφής
 • Προφορικός λόγος π, χ ασυνάρτητος λόγος
 • Κοινωνικές και συναισθηματικές εκδηλώσεις π, χ αποφυγή ή άρνηση σωματικής επαφής
 • Παιχνίδι π, χ αποχή από συμβολικό ή αναπαραστατικό παιχνίδι
 • Αισθητηριακή επεξεργασία π, χ αδιαφορία ή υπερβολική αντίδραση σε ακουστικά ερεθίσματα
 • Επιλεκτική προσοχή σε ορισμένα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος
 • Γνωσιακές λειτουργίες π, χ ασταθή μάθηση
 • Διασπαστική συμπεριφορά π, χ κρίσεις θυμού
 • Στερεοτυπικές αντιδράσεις π, χ στην αφή τρίβει τα δάχτυλα μεταξύ τους
 • Ιδιαίτερες ικανότητες  π, χ εξαιρετική ικανότητα απομνημόνευσης και παπαγαλίας
Autism awareness

Σύμφωνα με το DSM-IV, για να διαγνωστεί ένα άτομο με αυτισμό πρέπει να παρουσιάζει μερικά από τα εξής στοιχεία

 • Διαταραγμένη κοινωνική συμπεριφορά
 • Διαταραγμένη επικοινωνία
 • Περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεοτυπική συμπεριφορά

Πρόγνωση και παρέμβαση

Για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση πρέπει η διάγνωση να γίνει πριν την ηλικία των 5 ετών , καθώς έτσι καθίσταται και η παρέμβαση με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και βελτίωσης.

Αλλά ακόμα και από την βρεφική ηλικία , πιο συγκεκριμένα της ηλικιακής ομάδας των 18 μηνών. Για αυτή την ηλικία έχουν οριστεί κάποιες κλίμακες ως μονάδες μέτρησης αξιολόγησης και εξέτασης ώστε να εντοπιστούν τα βρέφη υψηλής επικινδυνότητας.

 Σε αυτή την ηλικία πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν το πρωτοδηλωτικό δείξιμο(στην ικανότητα να χρησιμοποιεί το δείκτη του χεριού του για να δείξει), η βλεμματική παρακολούθηση ενηλίκου(η επισταμένη προσοχή σε κάτι που δείχνει ένας ενήλικας),και το συμβολικό παιχνίδι(η χρήση αντικειμένων που αναπαριστούν καθημερινές παραστάσεις).Εάν κάποιο βρέφος δε παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά αυτά , επίσημα πλέον ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Autism awareness

Έκβαση θεραπείας

Για την επιτυχή έκβαση της θεραπευτικής παρέμβασης σημαντικό ρόλο παίζουν ο δείκτης νοημοσύνης του παιδιού , την ηλικία έναρξης της θεραπευτικής παρέμβασης, την εντατικότατα του θεραπευτικού προγράμματος, την μεθοδολογία της θεραπευτικής παρέμβασης και την συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Είναι γενικότερα σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο αυτισμός είναι κάτι που εάν διαγνωστεί νωρίς μπορεί να αντιμετωπιστεί ή να περιοριστεί ώστε το παιδί να μπορεί να μην έχει κάποια έκπτωση στους τομείς της συναναστροφής , της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here